Tjänster

Tre stora huvudtyper av mätningar ingår i verksamheten.

• Elkvalitet
• Elmiljö
• Elanvändning

En mätning syfter i regel till att:
• synliggöra möjliga besparingar
• förbättra arbetsmiljö och elmiljö
• förbättra energibalans
• hitta orsaker till funktionsstörningar i en anläggning

Elkvalitet är en viktig komponent för producerande företag, allt för att minimera störningar och stillestånd i produktionen. Bland mätningarna av LG Elanalys kontrolleras t.ex.

Elkvalitet

Bilderna är exempel på mätdiagram inom elkvalitet.

 

• Spänningsvariation, belastning, transienter mm.
• Övertoner.
• Faskompensering.
• Startförlopp motorer mm.
• Beräkning nedklassning av transformatorer.

Vi placerar mätutrustning hos våra kunder, ibland upp till flera veckor med syfte att finna olika typer av störningar.
Med mätningen som grund analyseras sedan anläggningens elkvalitet och åtgärdsförslag kan utarbetas.

Elmiljö är ett annat huvudområde där efterfrågan ökar alltmer. Både arbetsgivare och fackföreningar har med tiden blivit mer vaksamma på vilken miljö man vistas i såsom kontor eller i skolor.

Elmiljö

• Vi utför mätningar av elektriska och magnetiska fält, bl.a. från elanläggningar och mobil telefoni.
• Vi är även behjälpliga med tjänster kring elsanering på kontor och i privata hem, ofta i samband med att någon har blivit elöverkänslig.

Elanvändning är ytterligare ett stort område för LG Elanalys. Här ligger fokus på att hitta besparingar till kunderna. Vi har kapacitet att genomföra analyser och mätningar på upp till 30 punkter samtidigt. Att tidsmässigt sprida ut energitopparna och skapa en jämnare elanvändning kan innebära stora kostnadsbesparingar. Genom mätningar kan man också hitta om onödiga inkopplingar av laster har skett, ex.vis belysning under nattetid. Vi utför:

tjanster_elanvandning

Bilden är ett exempel på mätdiagram för energianalys.

 

 • Energianalyser.
• Belastningsanalys och säkringsoptimering.
• Fördelningsmätningar.
• Tryckluftanvändning, energi, kapacitet, drifttidsmönster.
• Temperaturmätningar.
• Elmotordrifter

Produktblad
Några olika mättjänster avseende främst energianalys finns beskrivna i produktblad. Kontakta oss om du inte hittar det du söker!
Fler produktblad för elkvalitetsmätningar är under utarbetande.

Länkar till dokument, filer:

Produktblad mätn energianalys mars08
Produktblad säkringsoptimering mars08
Produktblad mätn faskomp mars08
Produktblad mätn kompressor mars08
Produktblad mätning magnetfält mars08

 

Bildarkiv, klicka här!

Utbildning
LG Elanalys erbjuder grundutbildning i elsäkerhet för t.ex. fastighetsskötare, vårdpersonal m.m. Här finns ett antal olika kurspaket i ellära, mätteknik, frekvensomriktare etc

 

Enkel teori
Vad menar vi med Elkvalitet?
Jo – i praktiken varje avvikelse i spänning, ström eller frekvens som leder till fel på, eller felfunktion i, användarens utrustning.

Enkla teoriavsnitt om olika egenskaper är under utarbetande.
Pågående avsnitt är:
övertoner, magnetfält, vagabonderande ström, faskompensering.

 

Hyra mätinstrument
Möjlighet finns att hyra vissa instrument för egna mätningar.

Ladda ner en utrustningslista 080331.