Referenser

Kontakta oss gärna för referenser.
Bland våra kunder finns ett par av Sveriges stora energibolag, processindustrier, verkstadsindustrier, bostadsföretag m.fl. samt även privatpersoner.

Mätning av övertoner och reaktiv effekt i samband med nyinstallation eller renovering av kondensatorbatterier. Åtgärdsförslag.
Fördelningsmätning av energi i små och stora anläggningar.
Mätning och beräkning av effektivitet för tryckluftkompressorer.
Mätning och beräkning för s.k. nedklassning av transformator, där det finns hög övertonshalt.
Registrering av driftstörningar i olika anläggningar för ventilation, fjärrvärme, maskiner inom verkstadsindustri etc.
Elkvalitetsmätningar för att spåra orsaker till överslag i högspänningskabel.
Registrering av transienter och höga inkopplingsströmmar
Registrering/felsökning av snabba effektvariationer på vattenturbin
Kartläggning av magnetfält från högspänningskabel, stora motorer,ställverk och kraftledningar
Registrering av vagabonderande ström samt åtgärdsförslag med användning av sugtransformator.
Mätning av elektriska och magnetiska fält på kontor före och efter åtgärd.
Mätning av fältstyrka i bostadsområde från mobiltelefonmaster, 3G.
Fotografering med värmekamera för att hitta värmeläckor i kraftvärmepanna
Projektering och framtagning av mobila mätutrustningar för samtidig registrering av temperatur i många mätpunkter i krävande miljö.
Klimatmätning i laboratorielokal samt renovering av registreringsutrustning för fukt och temperatur.
Prov och utvärdering av utrustning för larmöverföring via SMS-tjänst.
Registrering av flimmer på elnät inom tung industri