Om företagetOm Företaget

Vi är specialister på mätningar i energisystem.
LG Elanalys i Karlsborg grundades år 2000 av Lars-Gunnar Johansson. Företaget utför olika typer av mätningar och analyser i energisystem inom industrier och fastigheter. Företaget bedriver även utbildningsverksamhet inom mätteknik, ellära och elsäkerhet.

Lars-Gunnar är i grunden utbildad ingenjör inom el och har fördjupad kompetens inom el, matematik, statistik och mätteknik på högskolenivå. Han har mångårig erfarenhet av mätteknik för elanalyser och jobbar numera som enskild företagare mot olika typer av elanvändare, främst det privata näringslivet. Kunderna består till största delen av producerande företag såväl mindre som större bolag.

 

• Behörig elinstallatör upp till 1000 volt.
• Avancerad mätutrustning:
  Dranetz
Fluke
Trinergi
Cecinel
EnviroMentor
Campbell
Gigahertz Solutions
Mitec m.fl.
• Geografiskt arbetsområde.
  I första hand södra och mellersta Sverige.
• Fastpris eller timdebitering.
  Kostnad för resor, traktamenten och instrument ingår i normalfallet.