LG Elanalys

Vi utför mätningar och analyser i energisystem inom
industrier och fastigheter där vi mäter:

• Elkvalitet
• Elmiljö
• Elanvändning

En mätning syftar till att:

• synliggöra möjliga besparingar
• förbättra arbetsmiljö och elmiljö
• förbättra energibalans
• hitta orsaker till funktionsstörningar i en anläggning

Vi bedriver också utbildningsverksamhet inom mätteknik, ellära och elsäkerhet

Larmsystem.
Vi säljer och installerar olika system för inbrottslarm och driftlarm, främst för villor och små företag. Kontakta oss för information